Skip to main content

Volume 19 (1964), 1

Reviews, Notes, Information

(Original title: O filozofii T. G. Masaryka (L. Nový, Filosofie T. G. Masaryka))
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 102-106.
File to download: PDF
(Original title: Prvá syntetická práca o obrodeneckej filozofii (E. Várossová, Slovenské obrodenecké myslenie))
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 106-109.
File to download: PDF
(Original title: Nový príspevok k popularizácii kybernetiky (J. Bober, Stroj, človek, spoločnosť ako kybernetické systémy MME))
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 109-112.
File to download: PDF
(Original title: Významný filozofický prínos k teórii druhu (F. Čížek, Filosofické otázky teorie druhu))
Otázky marxistickej filozofie, 19 (1964), 1, 97-101.
File to download: PDF