Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Emil Višňovský
Počet príspevkov: 40

2021

Višňovský, E. (2021). Naturalistické koncepcie v súčasnom neopragmatizme. Filozofia, 76(9), 661 - 673. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.9.2

2020

Višňovský, E. (2020). Naturalizmus v americkej filozofii a klasickom pragmatizme. Filozofia, 75(9), 734 – 746. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.9.1

2018

Višňovský, E. (2018). Filozofia vedy v klasickom pragmatizme. Filozofia, 73(4), 257-268. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/4/257-268.pdf

2015

Višňovský, E. (2015). Peirce a Rorty: Pokus o zmierenie dvoch verzií pragmatizmu. Filozofia, 70(7), 497-504. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/7/497-504.pdf
Višňovský, E. (2015). Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu. Filozofia, 70(5), 343-355. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/343-355.pdf

2014

Višňovský, E. (2014). Peirceova verzia pragmatizmu. Filozofia, 69(4), 307-317. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/4/307-317.pdf

2013

Višňovský, E. (2013). Rortyho koncepcia spoločenskej roly intelektuálov. Filozofia, 68(8), 704-715. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/8/704-715.pdf
Višňovský, E. (2013). Medzinárodné sympózium „Richard Rorty: Budúcnosť filozofie“. Filozofia, 68(7), 633-635. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/7/633-635.pdf

2012

Višňovský, E. (2012). Panrelacionizmus ako ontologický základ etiky altruizmu a reciprocity. Filozofia, 67(1), 26-34. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/1/26-34.pdf

2011

Višňovský, E., & Gál, E. (2011). K Rortyho miestu v dejinách západnej filozofie. Filozofia, 66(10), 957-962. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/10/957-962.pdf