Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

František Vartík
Počet príspevkov: 18

1997

Vartík, F. . (1997). Nové podnety na syntézu výpovedí o človeku (B. Seilerová). Filozofia, 52(2), 138-140. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/2/138-140.pdf

1991

Vartík, F. . (1991). Reťlexie o diktátoroch. Filozofia, 46(6), 613-620. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/6/613-620.pdf

1966

Vartík, F. . (1966). O politike filozoficky. Filozofia, 21(5), 541-544. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/5/541-544.pdf
Vartík, F. . (1966). Nová práca o historickom materializme. Filozofia, 21(2), 217-219. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/2/217-219.pdf
Vartík, F. . (1966). Poznámky k „poznámkam“. Filozofia, 21(1), 72-77. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/1/72-77.pdf

1965

Vartík, F. . (1965). O príčinách kultu osobnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(3), 229-241. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/3/229-241.pdf

1964

Vartík, F. . (1964). Cenný príspevok k obrodnému procesu. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(2), 189-192. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/2/189-192.pdf

1963

Vartík, F. . (1963). Poznámky k tézam O otázkach rozvoja socialistického vedomia. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(5), 440-443. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/5/440-443.pdf
Vartík, F. . (1963). Leninskou cestou. Otázky Marxistickej Filozofie, 18(2), 97-104. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/2/97-104.pdf

1962

Vartík, F. . (1962). Aktuálna a dôležitá problematika. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(4), 367-370. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/4/367-370.pdf