Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Vojtech Filkorn
Počet príspevkov: 45

1999

Filkorn, V. (1999). Obrazy vedy. Filozofia, 54(9), 629-640. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/9/629-640.pdf

1994

Filkorn, V. (1994). Život a viera (I. Staríček). Filozofia, 49(1), 61-63. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/1/61-63.pdf

1992

Filkorn, V. (1992). Interióme chápanie kategórie "vec". Filozofia, 47(12), 712-717. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/12/712-717.pdf
Filkorn, V. (1992). Analýza metodologickej kategorie "konečná vec". Filozofia, 47(10), 587-597. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/10/587-597.pdf
Filkorn, V. (1992). Analýza metodologickej kategórie "vec". Filozofia, 47(4), 201-211. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/4/201-211.pdf

1989

Filkorn, V. (1989). O metóde. Filozofia, 44(5), 535-545. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/5/535-545.pdf
Dubnička, J., & Filkorn, V. (1989). Filozofia a prírodné vedy. Filozofia, 44(3), 265-269. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/3/265-269.pdf

1988

Filkorn, V. (1988). Protirečivé systémy. Filozofia, 43(3), 272-282. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/272-282.pdf
Filkorn, V., & Viceník, J. (1988). Karel Berka — 65 ročný. Filozofia, 43(3), 384-385. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/3/384-385.pdf

1987

Filkorn, V. (1987). Teória vedy I. Hrušovského. Filozofia, 42(4), 424-434. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/424-434.pdf