Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Tomáš Valent
Počet príspevkov: 7

2001

Valent, T. . (2001). K filozofii dejín O. Spenglera a A. J. Toynbeeho. Filozofia, 56(4), 254-258. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/4/254-258.pdf

1997

Valent, T. . (1997). Prínos filozofie dejín francúzskeho osvietenstva. Filozofia, 52(4), 246-252. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/4/246-252.pdf
Valent, T. . (1997). Metamorfózy idey pokroku. Filozofia, 52(1), 55-58. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/1/55-58.pdf

1995

Valent, T. . (1995). Marginália k idei pokroku v americkej sociálnej filozofii a sociológii. Filozofia, 50(1), 37-40. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/1/37-40.pdf

1988

Valent, T. . (1988). Idea spoločenského pokroku u Saint-Simona a Fouriera. Filozofia, 43(4), 493-498. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/4/493-498.pdf

1985

Valent, T. . (1985). Princíp historizmu v dielach klasikov. Filozofia, 40(1), 12-20. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/1/12-20.pdf

1982

Valent, T. . (1982). Spoločenský pokrok ako idea a skutočnosť. Filozofia, 37(6), 709-720. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1982/6/709-720.pdf