Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Elena Várossová
Počet príspevkov: 68

2006

Várossová, E. . (2006). Za Senecom do Córdoby. Filozofia, 61(4), 323-326. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/4/323-326.pdf

2003

Várossová, E. . (2003). Aj takto som ho poznala... (1. 1. 2003 zomrel v Bratislave doc. PhDr. Ján Uher, CSc.). Filozofia, 58(5), 360-362. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/5/360-362.pdf

2001

Várossová, E. . (2001). Miesto a význam Svätopluka Štúra v kontexte slovenskej filozofie 20. storočia. Filozofia, 56(9), 594-600. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/594-600.pdf
Várossová, E. . (2001). Nad zborníkom "Zo súčasnej chorvátskej filozofie". Filozofia, 56(1), 42-45. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/1/42-45.pdf

1995

Várossová, E. . (1995). Kultúrny nacionalizmus Jána Kollára. Filozofia, 50(12), 654-662. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/12/654-662.pdf
Várossová, E. . (1995). V znamení tvorby a myslenia. Rozhovor s Michalom Bartkom. Filozofia, 50(12), 808-812. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/12/808-812.pdf
Várossová, E. . (1995). Tolerancia ako ľudský fenomén. Filozofia, 50(1), 1-7. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/1/1-7.pdf

1994

Várossová, E. . (1994). Tolerancia a princíp falzifikácie. Filozofia, 49(11), 738-741. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/11/738-741.pdf

1990

Várossová, E. . (1990). In memoriam Roberta Kalivodu. Filozofia, 45(5), 635-640. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/5/635-640.pdf
Várossová, E. . (1990). Oneskorená pocta Gabrielovi Marcelovi. Filozofia, 45(3), 309-314. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/309-314.pdf