Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Peter Gažík
Počet príspevkov: 5

2008

Gažík, P. . (2008). Ranokresťanská transformácia gréckeho pojmu logos vo filozofii Justína Martýra. Filozofia, 63(2), 169-173. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/169-173.pdf

2002

Gažík, P. . (2002). Gabriel Marcel a pretrvávajúca hodnota jeho myslenia. Filozofia, 57(8), 546-550. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/8/546-550.pdf
Gažík, P. . (2002). Z odkazu Teilharda de Chardin (pri príležitosti 120. výročia narodenia, 1881-1955). Filozofia, 57(5), 357-360. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/5/357-360.pdf

1999

Gažík, P. . (1999). K niektorým rysom náboženskej filozofie Samuela Štefana Osuského. Filozofia, 54(8), 580-585. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/8/580-585.pdf

1992

Gažík, P. . (1992). Prekonanie metafyziky vo filozofii a teológii (M. Heidegger a E. Brunner). Filozofia, 47(5), 268-274. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/5/268-274.pdf