Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Rudolf Dupkala
Počet príspevkov: 15

2021

Dupkala, R. . (2021). Ambivalentná recepcia a teistická negácia Hegelovej filozofie v tvorbe S.- B. Hroboňa : Príspevok k súčasnému výskumu dejín filozofie na Slovensku. Filozofia, 76(10), 790-805. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2021.76.10.5

2009

Dupkala, R. . (2009). Filozofovanie na Slovensku: Reflexie a súvislosti (K problematike receptívnosti filozofického myslenia na Slovensku). Filozofia, 64(6), 552-559. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/6/552-559.pdf

2008

Dupkala, R. . (2008). Recentivizmus J. Bańku ako „filozofovanie s duchom času“. Filozofia, 63(2), 122-130. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/122-130.pdf

2003

Dupkala, R. . (2003). O filozofickej antropológii Karola Wojtyłu Jána Pavla II. (H. Pilus). Filozofia, 58(8), 584-587. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/8/584-587.pdf

2001

Dupkala, R. . (2001). K problematike hľadania "syntetického typu" racionality v tvorbe S. Štúra. Filozofia, 56(9), 652-656. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/652-656.pdf
Dupkala, R. . (2001). Filozofické reflexie estetiky Michala Greguša (J. Sošková). Filozofia, 56(4), 284-285. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/4/284-285.pdf

2000

Dupkala, R. . (2000). O "prvých stretnutiach" Poliakov s Husserlom (Cz. Głombik). Filozofia, 55(9), 744-746. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/9/744-746.pdf
Dupkala, R. . (2000). Fenomén duchovnosti ako filozofický problém (L. J. Veverka). Filozofia, 55(4), 357-358. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/4/357-358.pdf

1999

Dupkala, R. . (1999). Prvé samostatné "Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí" (K. Kollár, A. Kopčok, T. Pichler (eds.): Dejiny filozofie na Slovensku v XX. storočí). Filozofia, 54(9), 698-700. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/9/698-700.pdf
Dupkala, R. . (1999). Reflexie európskej filozofie na "prešovskej škole" v 17. storočí (Z histórie výučby filozofie na evanjelickom kolégiu v Prešove). Filozofia, 54(7), 428-441. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1999/7/428-441.pdf