Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Šarkan
Počet príspevkov: 1

2011

Šarkan, M. . (2011). Chabada, M.: Ján Duns Scotus. Vybrané kapitoly z jeho epistemológie a metafyziky. Filozofia, 66(3), 295-297. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/3/295-297.pdf