Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Marina Čarnogurská
Počet príspevkov: 20

2012

Čarnogurská, M. . (2012). Klasická taoistická teória bytia ako zaujímavá inšpirácia pre súčasnosť (správa z troch vedeckých podujatí). Filozofia, 67(10), 861-863. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/10/861-863.pdf

2007

Čarnogurská, M. . (2007). Môže sa stať „nájomná zmluva so zemou“ problémom filozofickým?. Filozofia, 62(3), 262-268. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/3/262-268.pdf

2006

Čarnogurská, M. . (2006). Klasická čínska ontológia a jej terminologické vyjadrenia ako príklad inšpirácie pre transmodernú svetovú metafilozofiu. Filozofia, 61(9), 752-762. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/9/752-762.pdf
Čarnogurská, M. . (2006). Ak to myslíme s filozofiou vážne, tak ako ďalej, slovenskí filozofi?. Filozofia, 61(2), 167-171. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2006/2/167-171.pdf

2004

Čarnogurská, M. . (2004). Súčasná americká filozofia - výborne udržiavané múzeum západného filozofického myslenia. Filozofia, 59(7), 515-525. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/7/515-525.pdf
Čarnogurská, M. . (2004). Význam klasických čínskych ontologických koncepcií v globálnom svetovom filozofickom kontexte. Filozofia, 59(2), 81-87. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2004/2/81-87.pdf

2003

Čarnogurská, M. . (2003). Vstupuje svetová filozofia do novej historickej etapy tzv. "transmodernizmu"? (Správa a postrehy z priebehu XXI. svetového filozofického kongresu, ktorý sa konal v dňoch 10. - 17. augusta v tureckom Istanbule). Filozofia, 58(9), 624-635. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2003/9/624-635.pdf

1998

Čarnogurská, M. . (1998). O historických koreňoch akulturačných stretov dvoch krajne protikladných civilizácií. Filozofia, 53(5), 315-321. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/5/315-321.pdf
Čarnogurská, M. . (1998). Filozofia krízy, alebo kryštalizácia nových svetonázorových orientácií?. Filozofia, 53(3), 165-172. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1998/3/165-172.pdf

1997

Čarnogurská, M. . (1997). Zahráme si obohacujúci svetonázorový "šach", alebo mi ponúkate len vodcovský vedený "valčík"?. Filozofia, 52(3), 186-197. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1997/3/186-197.pdf