Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milena Fridmanová
Počet príspevkov: 4

2013

Fridmanová, M. (2013). Tvořivé nevědění. Filozofia, 68(5), 385-392. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/5/385-392.pdf

2011

Fridmanová, M. (2011). Herecký paradox - poznámky k situácii hereckej tvorby. Filozofia, 66(Príloha 3), 56-69.

2007

Fridmanová, M. (2007). Hermeneutika živého (A. Kliková – K. Kleisner). Filozofia, 62(7), 645-648. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/7/645-648.pdf

2005

Fridmanová, M. (2005). Paul Ricœur: Problém interpretácie a porozumenia. Filozofia, 60(3), 192-197. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/3/192-197.pdf