Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Paul Janssen
Počet príspevkov: 2

2013

Janssen, P. . (2013). Filozofické aspekty niektorých dnešných teórií sociálneho sveta ako spoločenského systému. Filozofia, 68(Mimoriadne číslo 1), 158-169. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/prilohy/2013/1/158-169.pdf

2005

Janssen, P. . (2005). Sartrova dezinterpretácia ľudskej reality na základe existenciálnej uzavretosti bytia-osebe. K začiatku a koncu Bytia a ničoty. Filozofia, 60(5), 355-382. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2005/5/355-382.pdf