Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Čengeri
Počet príspevkov: 2

2016

Čengeri, M. . (2016). Kant a antropológia ako vademecum svetoobčana. Filozofia, 71(6), 514-524. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/6/514-524.pdf

2015

Čengeri, M. . (2015). Vydrová, J., et al.: Starosť o dušu. Životy subjektivity a podoby myslenia. Filozofia, 70(9), 781-784. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/9/781-784.pdf