Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jan Škaloud
Počet príspevkov: 9

1966

Škaloud, J. . (1966). O potrebe a oprávnenosti politickej vedy. Filozofia, 21(6), 618-626. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/618-626.pdf
Mošner, O. ., & Škaloud, J. . (1966). Nad prvou učebnicou vedeckého komunizmu. Filozofia, 21(1), 121-125. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/1/121-125.pdf

1962

Škaloud, J. . (1962). Úloha ľudu a osobnosti v dejinách. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(1), 89-90. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/1/89-90.pdf

1961

Škaloud, J. . (1961). O spoločenskom bytí a spoločenskom vedomí. Otázky Marxistickej Filozofie, 16(6), 467-469. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1961/6/467-469.pdf

1960

Škaloud, J. . (1960). Postavenie a úloha inteligencie pri výstavbe socializmu a komunizmu. Slovenský Filozofický časopis, 15(3), 257-266. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/3/257-266.pdf
Škaloud, J. . (1960). Príspevok k niektorým aktuálnym otázkam kultúrnej revolúcie. Slovenský Filozofický časopis, 15(1), 3-16. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1960/1/3-16.pdf

1958

Škaloud, J. . (1958). Poznámky k otázke zákonov dejín. Slovenský Filozofický časopis, 13(2), 201-203. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/2/201-203.pdf
Škaloud, J. . (1958). Objavenie Indie. Slovenský Filozofický časopis, 13(1), 88-94. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1958/1/88-94.pdf

1957

Škaloud, J. . (1957). K niektorým teoretickým otázkam kultúrnej revolúcie. Slovenský Filozofický časopis, 12(3), 287-301. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1957/3/287-301.pdf