Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Jozef Lamoš
Počet príspevkov: 3

1965

Lamoš, J. . (1965). Cirkev a sociálna problematika (K niektorým prácam o sociálnom učeni katolíckej cirkvi). Otázky Marxistickej Filozofie, 20(6), 609-616. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/6/609-616.pdf
Lamoš, J. . (1965). Tretia časť vatikánskeho koncilu. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(2), 192-198. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/2/192-198.pdf

1964

Lamoš, J. . (1964). О II. vatikánskom koncile. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 281-286. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/281-286.pdf