Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Tomáš Čana
Počet príspevkov: 8

2019

Čana, T. . (2019). O metajazykovom odmietnutí zlomyseľného klamára. Filozofia, 74(4), 291-307. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.4.3

2018

Čana, T. . (2018). Dummett o kruhovosti pri argumentovaní. Filozofia, 73(6), 469-480. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/6/469-480.pdf

2015

Čana, T. . (2015). Boghossian o nezdôvodniteľnosti epistemologických nárokov logiky. Filozofia, 70(8), 620-632. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/8/620-632.pdf

2013

Čana, T. . (2013). Wittgenstein on Epistemological Status of Logic. Filozofia, 68(4), 309-318. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/309-318.pdf

2011

Čana, T. . (2011). Neskorý Wittgenstein o logických pravidlách. Filozofia, 66(2), 109-121. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/2/109-121.pdf

2009

Čana, T. ., Gálik, D. ., Rybár, J. ., & Hanzel, I. . (2009). O metodologickom poznaní. Filozofia, 64(1), 70-82. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/1/70-82.pdf

2001

Čana, T. . (2001). O "bezprostrednosti" referencie v Skúmaniach. Filozofia, 56(4), 241-253. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/4/241-253.pdf

2000

Čana, T. . (2000). Gödelove filozofické eseje (K. Gödel). Filozofia, 55(7), 596-600. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2000/7/596-600.pdf