Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Eva Botťánková
Počet príspevkov: 3

1983

Botťánková, E. . (1983). K problematike diferenciačných a integračných procesov vo vede. Filozofia, 38(6), 682-696. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1983/6/682-696.pdf

1972

Botťánková, E. . (1972). Základy všeobecnej teórie umenia. Filozofia, 27(4), 420-424. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/4/420-424.pdf
Botťánková, E. . (1972). Sedemdesiate narodeniny Mirka Nováka. Filozofia, 27(1), 93-94. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1972/1/93-94.pdf