Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Viktor Timura
Počet príspevkov: 5

1988

Timura, V. . (1988). Začiatky marxistickej filozofie na Slovensku. Filozofia, 43(1), 118-122. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/118-122.pdf

1985

Timura, V. . (1985). Generácia Všeslávie. Filozofia, 40(5), 623-636. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1985/5/623-636.pdf

1981

Timura, V. . (1981). Filozofické východiská estetiky. Filozofia, 36(5), 560-576. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1981/5/560-576.pdf

1979

Timura, V. . (1979). Problém človeka v nemeckej klasickej filozofii. Filozofia, 34(4), 476-487. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1979/4/476-487.pdf

1977

Timura, V. . (1977). K utváraniu materialistických náhľadov na človeka v novovekej filozofii. Filozofia, 32(3), 301-312. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1977/3/301-312.pdf