Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milan Zemko
Počet príspevkov: 3

1989

Zemko, M. . (1989). O predpokladoch historického myslenia v klasickej nemeckej filozofii. Filozofia, 44(4), 521-524. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/4/521-524.pdf

1987

Zemko, M. . (1987). Myslenie o dejinách v premenách času. Filozofia, 42(4), 540-543. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/4/540-543.pdf

1968

Zemko, M. . (1968). K problematike dokonalého človeka v Platónovej filozofii. Filozofia, 23(4), 389-403. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1968/4/389-403.pdf