Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Juraj Bober
Počet príspevkov: 12

1990

Bober, J. . (1990). Akí sme boli a akí sme chceli byť. Filozofia, 45(3), 357-359. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/3/357-359.pdf

1970

Bober, J. . (1970). Valné zhromaždenie slovenských filozofov. Filozofia, 25(2), 181-182. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/181-182.pdf

1966

Bober, J. . (1966). O využití kybernetiky v psychológii. Filozofia, 21(6), 656-658. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/6/656-658.pdf
Bober, J. . (1966). K problematike systémov a ich klasifikácie. Filozofia, 21(3), 256-268. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/3/256-268.pdf
Bober, J. . (1966). Človek ako rozhodovací prvok v spoločenskom systéme. Filozofia, 21(1), 94-99. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1966/1/94-99.pdf

1965

Bober, J. . (1965). Kvantita, kvalita a kybernetický mechanicizmus. Otázky Marxistickej Filozofie, 20(2), 179-186. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1965/2/179-186.pdf

1964

Bober, J. . (1964). Kybernetika v systéme vedy. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(4), 403-405. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/4/403-405.pdf
Bober, J. . (1964). Filozofická analýza kybernetiky. Otázky Marxistickej Filozofie, 19(3), 298-302. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1964/3/298-302.pdf

1963

Bober, J. . (1963). Kvantita a kvalita v kybernetike. Otázky Marxistickej filozofie1963, 18(5), 383-397. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1963/5/383-397.pdf

1962

Bober, J. . (1962). Vzťah vedy a techniky vo vývoji spoločnosti. Otázky Marxistickej Filozofie, 17(4), 302-314. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1962/4/302-314.pdf