Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ľubor Matejko
Počet príspevkov: 2

1992

Matejko, Ľubor . (1992). Syntéza dejín ruskej filozofie. Filozofia, 47(9), 574-575. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/9/574-575.pdf

1991

Matejko, Ľubor . (1991). O ruskej exilovej literatúre. Filozofia, 46(5), 503-504. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/5/503-504.pdf