Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Ladislav Holata
Počet príspevkov: 24

1992

Holata, L. . (1992). Za Michalom Topoľským. Filozofia, 47(1), 70. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/1/70.pdf

1990

Holata, L. . (1990). Vedecká konferencia o M. Heideggerovi. Filozofia, 45(6), 750-753. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/750-753.pdf
Holata, L. . (1990). O práci terminologických komisií. Filozofia, 45(2), 190-198. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/2/190-198.pdf
Holata, L. . (1990). O prekladaní diel klasikov marxizmu-leninizmu do slovenčiny. Filozofia, 45(1), 72-80. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/1/72-80.pdf

1989

Holata, L. . (1989). O masovom vedomí. Filozofia, 44(2), 247-251. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1989/2/247-251.pdf

1988

Holata, L. ., & Turčan, Ľudovít . (1988). Noví partneri v medzinárodnej spolupráci. Filozofia, 43(2), 238-240. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/2/238-240.pdf
Holata, L. . (1988). Porada riaditeľov filozofických ústavov akadémií vied socialistických krajín. Filozofia, 43(1), 91-96. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1988/1/91-96.pdf

1987

Holata, L. . (1987). Dialektika prírodného a spoločenského v marxistickej filozofii. Filozofia, 42(5), 617-623. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/5/617-623.pdf

1986

Holata, L. . (1986). O poklasickej buržoáznej filozofii. Filozofia, 41(6), 755-758. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/6/755-758.pdf
Holata, L. . (1986). Medzinárodné sympózium Metodologické problémy formovania a zdokonaľovania socialistického spoločenského vedomia. Filozofia, 41(5), 609-613. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1986/5/609-613.pdf