Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Bohumil Schaefer-Valehrach
Počet príspevkov: 3

1992

Schaefer-Valehrach, B. . (1992). Pokus Rainera Kirscha o teóriu básnického prekladu. Filozofia, 47(1), 39-44. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/1/39-44.pdf

1990

Schaefer-Valehrach, B. . (1990). Teória básnického prekladu. Filozofia, 45(6), 698-701. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/6/698-701.pdf
Schaefer-Valehrach, B. . (1990). Carl Friedrich von Weiszäcker v Bratislave. Filozofia, 45(5), 625-630. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1990/5/625-630.pdf