Skočiť na hlavný obsah

Detail príspevku/publikácie

Miesto antického skepticizmu vo filozofii 16. storočia

Filozofia, 66 (2011), 2, 174-185.
Typ článku: Rozhľady
Abstrakt

Príspevok mapuje znovuobjavenie antického skepticizmu v renesančnej filozofii (najmä) šestnásteho storočia. Analyzuje motívy jeho uplatnenia, stopuje dôležité udalosti, ktoré pomohli k jeho znovuoživeniu. Autor sa opiera o významné zahraničné práce ako aj o primárne zdroje. Príspevok analyzuje dôvod využitia skeptických argumentov, ktorý autor vidí prevažne vo fideistickom postoji - využitie skepsy na obranu náboženstva. Niektorí renesanční „skeptici“ boli „skeptikmi“ a nechceli poznať preto, lebo chceli veriť. Svoju vieru využitím skepsy chceli ohradiť a uchrániť.

Kľúčové slová

Renaissance philosophy, Skepticism, Anti-Intellectualism, Fideism, Human cognition, Belief, Agrippa von Nettesheim, Sanchez, Montaigne

Súbor na stiahnutie: PDF