Skočiť na hlavný obsah

Volume 66 (2011), 2

Rozhľady

Filozofia, 66 (2011), 2, 174-185.
Abstrakt

Príspevok mapuje znovuobjavenie antického skepticizmu v renesančnej filozofii (najmä) šestnásteho storočia. Analyzuje motívy jeho uplatnenia, stopuje dôležité udalosti, ktoré pomohli k jeho znovuoživeniu. Autor sa opiera o významné zahraničné práce ako aj o primárne zdroje. Príspevok analyzuje dôvod využitia skeptických argumentov, ktorý autor vidí prevažne vo… Čítať ďalej

Súbor na stiahnutie: PDF