Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Elena Filová
Počet príspevkov: 30

1996

Filová, E. . (1996). Reformné procesy v marxistickej filozofii na Slovensku v šesťdesiatych rokoch. Filozofia, 51(10), 679-706. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1996/10/679-706.pdf

1991

Filová, E. . (1991). Filozofia a veda. Filozofia, 46(2), 206-212. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1991/2/206-212.pdf

1971

Filová, E. . (1971). Štruktúrne roviny živej hmoty. Filozofia, 26(4), 420-426. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1971/4/420-426.pdf

1970

Filová, E. . (1970). Leninov zápas o dialektiku v boji proti mechanicizmu. Filozofia, 25(6), 537-551. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/537-551.pdf
Filová, E. . (1970). Štruktúrna analýza — nevyhnutná podmienka pravdivého poznania. Filozofia, 25(6), 616-621. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/6/616-621.pdf
Filová, E. . (1970). Zrušenie a uskutočnenie filozofie u Marxa (Prednáška v Slovenskej filozofickej spoločnosti). Filozofia, 25(3), 263-272. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/3/263-272.pdf
Filová, E. . (1970). Špecifikum vedy a filozofie z ontologického hľadiska. Filozofia, 25(2), 130-142. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/2/130-142.pdf
Filová, E. . (1970). Revolúcia a filozofia. Filozofia, 25(1), 3-8. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1970/1/3-8.pdf

1969

Filová, E. . (1969). Marxova koncepcia prírody. Filozofia, 24(5), 482-496. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/5/482-496.pdf
Filová, E. . (1969). Naturfilozofia v štruktúre filozofie. Filozofia, 24(2), 127-140. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1969/2/127-140.pdf