Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Teodor Münz
Počet príspevkov: 105

2020

Münz, T. . (2020). Môj pohľad na vzájomný vzťah človeka a prírody. Filozofia, 75(10), 892 – 898. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.6

2017

Münz, T. . (2017). Plašienková, Z., Bizoň, M.: Antropológia normativity v myslení Pierra Teilharda de Chardin a Martina Bubera. Človek – Príroda – Boh. Filozofia, 72(9), 759-762. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/9/759-762.pdf

2016

Münz, T. . (2016). Odišiel Karol Nandrásky (2. 12. 1927 − 11. 7. 2016). Filozofia, 71(7), 625-627. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/7/625-627.pdf

2011

Münz, T. . (2011). Nandrásky, K.: Ježiš a súčasnosť. Filozofia, 66(5), 502-505. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/5/502-505.pdf

2010

Münz, T. . (2010). Lalíková, E.: Realita a filozofia na Slovensku. Ján Lajčiak, Gejza Vámoš a Svätopluk Štúr. Filozofia, 65(10), 1004-1007. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/10/1004-1007.pdf

2009

Münz, T. . (2009). Kováč, D.: Psychológiou k metanoi. Filozofia, 64(5), 505-511. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2009/5/505-511.pdf

2008

Münz, T. . (2008). Duchovná periféria pod lupou. Filozofia, 63(2), 186-191. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2008/2/186-191.pdf

2007

Münz, T. . (2007). Hegelova filozofia náboženstva vo Fenomenológii ducha. Filozofia, 62(10), 921-926. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2007/10/921-926.pdf

2002

Münz, T. . (2002). Etika sociálnych dôsledkov Vasila Gluchmana. Filozofia, 57(4), 275-284. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2002/4/275-284.pdf

2001

Münz, T. . (2001). Filozofia života Svätopluka Štúra. Filozofia, 56(9), 618-619. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2001/9/618-619.pdf