Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Turčan
Počet príspevkov: 3

2022

Turčan, M. . (2022). Kritika pojmu ľudskej dôstojnosti v koncepcii Suzy Killmisterovej. Filozofia, 77(1), 36-47. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2022.77.1.3

2020

Turčan, M. . (2020). K negatívnemu nazeraniu M. Rothbarda na myšlienku práv zvierat. Filozofia, 75(7), 539 – 554. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.7.3
Gahér, F. ., Mrva, M. ., Števček, M. ., & Turčan, M. . (2020). Otvorená textúra pojmov a pravidiel – voda na mlyn pre subjektivizmus v aplikovanej sémantike?. Filozofia, 75(4), 309 – 323. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.4.4