Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Martin Muránsky
Počet príspevkov: 17

2020

Muránsky, M. (2020). K filozoficko-ekonomickým východiskám sociálnych ľudských práv u Karla Polanyiho a Ernsta Tugendhata. Filozofia, 75(7), 569 - 583. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.7.5

2019

Muránsky, M. (2019). Liberalizmus, občianske práva a ekonomická nesloboda (k Tugendhatovej koncepcii ľudských práv v kontexte ľudí so zdravotným znevýhodnením). Filozofia, 74(8), 593-607. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.1
Muránsky, M. (2019). K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť. Filozofia, 74(3), 238-251. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.3.6

2018

Muránsky, M. (2018). Tugendhatov problém „pravdy“ v konfrontácii s Heideggerom. Filozofia, 73(10), 790-803. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/10/790-803.pdf
Muránsky, M. (2018). Ernst Tugendhat o Heideggerovom probléme „pravdy“. Filozofia, 73(8), 675-688. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2018/8/675-688.pdf

2017

Muránsky, M. (2017). Neriešiteľný problém univerzalizmu v Tugendhatovej antropológii. Filozofia, 72(10), 800-812. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/10/800-812.pdf

2016

Muránsky, M. (2016). O slobode uvidieť svet inak. Filozofia, 71(10), 869-880. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/869-880.pdf

2011

Muránsky, M. (2011). On the Concept of Freedom of Will in Ernst Tugendhat. Filozofia, 66(9), 890-905. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2011/9/890-905.pdf

2010

Muránsky, M. (2010). Na ceste k veciam samým (K Heideggerovej interpretácii Husserlovej fenomenológie). Filozofia, 65(1), 12-26. Cit de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/1/12-26.pdf
(2010). Náboženstvo a nihilizmus (M. Muránsky, Ed.). Filozofia, Roč. 65, s. 229. Bratislava: Filozofický ústav SAV.