Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Anna Mravcová
Počet príspevkov: 3

2023

Mravcová, A. . (2023). On Global Environmental Citizenship in the Context of the Anthropocene and the Deepening Environmental Crisis. Filozofia, 78(Supplement), 75-89. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.10.Suppl.7

2020

Mravcová, A. . (2020). Environmentálne občianstvo v kontexte súčasného vývoja a bezprostredného ohrozenia. Filozofia, 75(10), 845 – 860. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2020.75.10.3

2017

Mravcová, A. . (2017). Manda, V., Sťahel, R., Pružinec, T.: Človek, sloboda a vlastníctvo vo filozofii raného novoveku. Filozofia, 72(1), 72-76. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2017/1/72-76.pdf