Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Cyril Diatka
Počet príspevkov: 1

1980

Diatka, C. . (1980). Axiologické koncepcie českých buržoáznych filozofov I. po­lovice 20.stor. z hľadiska ideologickej funkcie filozofie. Filozofia, 35(5), 527-535. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/5/527-535.pdf