Skip to main content

Publications of the Author

Cyril Diatka
Number of publications: 1

1980

Diatka, C. . (1980). Axiologické koncepcie českých buržoáznych filozofov I. po­lovice 20.stor. z hľadiska ideologickej funkcie filozofie. Filozofia, 35(5), 527-535. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1980/5/527-535.pdf