Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Matúš Porubjak
Počet príspevkov: 13

2023

Porubjak, M. . (2023). Why Did Theognis Not Leave Respect and Retribution in His “Hope Elegy”?. Filozofia, 78(4), 245-258. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.4.1

2019

Porubjak, M. . (2019). HOBZA, Pavel: Mílétská filosofie jako aristotelská konstrukce. Filozofia, 74(10), 876-880. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.10.7

2016

Porubjak, M. . (2016). Labuda, P.: Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie. Filozofia, 71(5), 431-433. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/5/431-433.pdf

2015

Porubjak, M. . (2015). Wollner, U. – Cepko, J. (ed.): Reflexia Homéra v antickej filozofii. Filozofia, 70(5), 398-401. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2015/5/398-401.pdf

2014

Porubjak, M. . (2014). Plótinovi chlapci, Menónov otrok a etické dilemy. Filozofia, 69(6), 526-535. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/6/526-535.pdf

2013

Porubjak, M. . (2013). Predstava ľudskej prirodzenosti v theognidei. Filozofia, 68(4), 276-284. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/4/276-284.pdf

2012

Porubjak, M. . (2012). Socratica III. Konferencia o Sókratovi, sókratikoch a starovekej sókratovskej literatúre. Filozofia, 67(5), 429-431. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/5/429-431.pdf
Porubjak, M. . (2012). Sókratés a problém interpretácie dejín filozofie. Filozofia, 67(1), 83-88. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/1/83-88.pdf
Porubjak, M. . (2012). Tyrtaios a sociálno-politická funkcia reciprocity. Filozofia, 67(1), 35-46. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2012/1/35-46.pdf

2010

Porubjak, M. . (2010). Predsókratovskí sókratovci o starosti o seba. Filozofia, 65(3), 214-226. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2010/3/214-226.pdf