Skočiť na hlavný obsah

Všetky príspevky autora

Milan Krankus
Počet príspevkov: 2

1987

Krankus, M. . (1987). Nemecká klasická filozofia o výchove a vzdelávaní človeka. Filozofia, 42(3), 407-409. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1987/3/407-409.pdf

1984

Krankus, M. . (1984). Príspevok k skúmaniu Komenského filozofie. Filozofia, 39(4), 529-531. Cit z http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1984/4/529-531.pdf