Skip to main content

Volume 65 (2010), 5

Reviews

(Original title: Leško, V. – Plašienková, Z.: Kant v kontextoch Husserlovej a Heideggerovej filozofie)
Filozofia, 65 (2010), 5, 504-506.
File to download: PDF
(Original title: Farkašová, E.: Čas na ticho)
Filozofia, 65 (2010), 5, 507-509.
File to download: PDF
(Original title: Szapuová, M. (ed.): Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznania)
Filozofia, 65 (2010), 5, 509-512.
File to download: PDF
(Original title: Rawls, J.: Právo národů)
Filozofia, 65 (2010), 5, 513-516.
File to download: PDF