Skip to main content

Volume 50 (1995), 2

Reviews

(Original title: Filozofia rukami (F. Novosád))
Filozofia, 50 (1995), 2, 125-127.
File to download: PDF
(Original title: História slovenskej evanjelickej sociálnej etiky v 20. storočí (V. Gluchman))
Filozofia, 50 (1995), 2, 127-129.
File to download: PDF
(Original title: Položené základy naciológie (Š. Polakovič))
Filozofia, 50 (1995), 2, 129-130.
File to download: PDF