Skip to main content

Publications of the Author

Marta B. Zágoršeková
Number of publications: 24

2016

Zágoršeková, M. B. (2016). Pojem kultúry ako superštruktúry v diele Igora Hrušovského. Filozofia, 71(10), 832-844. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2016/10/832-844.pdf

2014

Zágoršeková, M. B. (2014). Dialóg kultúr – príznak postmoderny?. Filozofia, 69(4), 355-365. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2014/4/355-365.pdf

1995

Zágoršeková, M. B. (1995). Filozofia rukami (F. Novosád). Filozofia, 50(2), 125-127. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/2/125-127.pdf
Zágoršeková, M. B. (1995). Umenie a filozofia. Filozofia, 50(1), 53-58. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/1/53-58.pdf
Zágoršeková, M. B. (1995). Filozofické sympózium o tradíciách a poriadku. Filozofia, 50(1), 59-60. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1995/1/59-60.pdf

1994

Zágoršeková, M. B. (1994). Kultúry a civilizácie v koncepcii Arnolda J. Toynbeeho (P. Skudrzyk). Filozofia, 49(3), 187-188. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/3/187-188.pdf
Zágoršeková, M. B. (1994). Medzinárodná konferencia „Od totality k otvorenej spoločnosti“. Filozofia, 49(1), 54. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1994/1/54.pdf

1993

Zágoršeková, M. B. (1993). O štrukturalizme ad rem. Filozofia, 48(9), 592-595. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/9/592-595.pdf
Zágoršeková, M. B. (1993). O ľudskej identite. Filozofia, 48(1), 58-59. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1993/1/58-59.pdf

1992

Zágoršeková, M. B. (1992). Svätopluk Štúr - mravný poriadok života. Filozofia, 47(6), 366-369. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/1992/6/366-369.pdf