Skip to main content

Volume 45 (1990), 2

Reviews

(Original title: Aspektový prístup ku skúmaniu duchovných javov)
Filozofia, 45 (1990), 2, 225-227.
File to download: PDF
(Original title: O vzťahu vedy a umenia)
Filozofia, 45 (1990), 2, 227-232.
File to download: PDF
(Original title: Kritika fenomenologické sociologie)
Filozofia, 45 (1990), 2, 232-235.
File to download: PDF
(Original title: Ako písať dejiny filozofie)
Filozofia, 45 (1990), 2, 235-237.
File to download: PDF