Skip to main content

Volume 39 (1984), 5

Scientific Life

(Original title: XIII. medzinárodná varnianska škola marxisticko-leninskej filozofie Todora Pavlova)
Filozofia, 39 (1984), 5, 642-645.
File to download: PDF
(Original title: Významné podujatie Slovenskej filozofickej spoločnosti)
Filozofia, 39 (1984), 5, 645-652.
File to download: PDF
(Original title: Seminár o dialektickom protirečení)
Filozofia, 39 (1984), 5, 652-653.
File to download: PDF