Skip to main content

Volume 39 (1984), 5

Reviews

(Original title: Veda v socialistickej spoločnosti)
Filozofia, 39 (1984), 5, 654-657.
File to download: PDF
(Original title: Prvá marxistidká monografia o Wittgensteinovi)
Filozofia, 39 (1984), 5, 657-661.
File to download: PDF