Skip to main content

Volume 37 (1982), 6

Scientific Life

(Original title: Porada redaktorov filozofických a sociologických časopisov socialistických krajín)
Filozofia, 37 (1982), 6, 755-756.
File to download: PDF
(Original title: Otvorený list filozofov socialistických krajín)
Filozofia, 37 (1982), 6, 757-758.
File to download: PDF
(Original title: Modely a modelovanie)
Filozofia, 37 (1982), 6, 759-760.
File to download: PDF
(Original title: Filozofi a astronómovia interdisciplinárne)
Filozofia, 37 (1982), 6, 761-762.
File to download: PDF