Skip to main content

Volume 37 (1982), 6

Discussion

(Original title: Možnosti zvýšenia účinnosti svetonázorovej a filozofickej výchovy na vysokých školách)
Filozofia, 37 (1982), 6, 750-754.
File to download: PDF