Skip to main content

Volume 37 (1982), 3

Reviews

(Original title: Vyšiel prvý diel Materiailistickaj dialektiky)
Filozofia, 37 (1982), 3, 417-422.
File to download: PDF
(Original title: Kritický náčrt postpozitivistického projektu vedy)
Filozofia, 37 (1982), 3, 422-428.
File to download: PDF
(Original title: Teoretické problémy spoločensko-ekonomických formácií)
Filozofia, 37 (1982), 3, 428-431.
File to download: PDF