Skip to main content

Volume 31 (1976), 3

Reviews

(Original title: Vedeckotechnický pokrok a socializmus)
Filozofia, 31 (1976), 3, 334-336.
File to download: PDF
(Original title: Dejiny filozofie a spoločenský pohyb)
Filozofia, 31 (1976), 3, 337-339.
File to download: PDF
(Original title: Pokus o systémovú analýzu ľudskej činnosti)
Filozofia, 31 (1976), 3, 339-343.
File to download: PDF
(Original title: Filozofia, kybernetika a riadenie spoločnosti)
Filozofia, 31 (1976), 3, 343-346.
File to download: PDF