Skip to main content

Volume 16 (1961), 4

From Books and Journals

(Original title: O vzťahoch pápežstva k Rusku)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 319.
File to download: PDF
(Original title: Sociologický výskum v službách výstavby strany)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 319-320.
File to download: PDF
(Original title: Čo s deľbou práce?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320.
File to download: PDF
(Original title: Dielo aj pre filozofov)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320.
File to download: PDF
(Original title: V čom hľadať podstatu kultúrnej revolúcie?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 320-321.
File to download: PDF
(Original title: Aktuálne problémy súčasnosti)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 321.
File to download: PDF
(Original title: O metódach konkrétneho sociologického výskumu)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 321-322.
File to download: PDF
(Original title: O „integrálnom“ poňatí psychológie)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 322.
File to download: PDF
(Original title: Ako je to s humanizmom mladého Marxa?)
Otázky marxistickej filozofie, 16 (1961), 4, 322-323.
File to download: PDF