Skip to main content

Volume 15 (1960), 3

Communications

(Original title: Vynikajúci tvorivý a bojový marxistický filozof)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 290-295.
File to download: PDF
(Original title: Pokus o reformu existencialismu)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 296-313.
File to download: PDF
(Original title: Aplikácia základných zákonov dialektického materializmu na skúmanie niektorých materiálnych premien)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 314-321.
File to download: PDF