Skip to main content

Volume 15 (1960), 3

Reviews

(Original title: Kniha, ktorá slúži ako návod pre praktickú činnosť)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 322-326.
File to download: PDF
(Original title: Významný příspěvek k dějinám marxistické filosofie)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 326-329.
File to download: PDF
(Original title: A. P. Každan, Náboženství a ateismus ve starověku)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 330-331.
File to download: PDF
(Original title: Franciscus Novotný, Platonis Epinomis commentariis illustrata)
Slovenský filozofický časopis, 15 (1960), 3, 331-332.
File to download: PDF