Skip to main content

Volume 68 (2013), 6

Scientific Events

(Original title: Konferencia SFZ)
Filozofia, 68 (2013), 6, 469.
File to download: PDF
(Original title: Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód)
Filozofia, 68 (2013), 6, 544-547.
File to download: PDF