Skip to main content

Publications of the Author

Martin Vacek
Number of publications: 4

2019

Vacek, M. (2019). Fiktívne postavy ako cudzie indivíduá. Filozofia, 74(8), 663-668. https://doi.org/https://doi.org/10.31577/filozofia.2019.74.8.6

2013

Vacek, M. (2013). Modal Realism and Philosophical Analysis: The Case of Island Universes. Filozofia, 68(10), 868-876. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/10/868-876.pdf
Vacek, M. (2013). Concrete Impossible Worlds. Filozofia, 68(6), 523-529. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/523-529.pdf
Adámal, J., Galovičová, L., Klimová, I., Kompiš, M., & Vacek, M. (2013). Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 68(6), 544-547. Retrieved de http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/544-547.pdf