Skip to main content

Publications of the Author

Jozef Adámal
Number of publications: 1

2013

Adámal, J. ., Galovičová, L. ., Klimová, I. ., Kompiš, M. ., & Vacek, M. . (2013). Správa z desiateho ročníka konferencie z cyklu Povaha súčasnej filozofie a jej metód. Filozofia, 68(6), 544-547. Retrieved from http://www.filozofia.sav.sk/sites/default/files/doc/filozofia/2013/6/544-547.pdf